Welkom bij Medkennis! Medkennis.nl draagt bij aan de kennis(uitwisseling) over uw gezondheid aan de hand van onafhankelijke medische informatie. Deel uw ervaringen met andere lezers, stel uw vragen en verdiep u in de medische kennis over úw lichaam.

Ruim de helft van de Nederlanders heeft minimaal één chronische aandoening. Bijvoorbeeld doordat de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking verder zal stijgen, wordt verwacht dat dit percentage in de toekomst verder zal stijgen. Gelukkig voelt de meerderheid van de mensen met een chronische aandoening zich wel gezond en/of niet beperkt. Ongeveer 16 procent van de Nederlanders met een chronische ziekte ervaarden ook beperkingen in het functioneren en een verminderde gezondheid. Een goede informatievoorziening kan positief bijdragen aan de kwaliteit van leven en aan de manier waarop men met zijn/haar ziekte omgaat. We proberen hier met Medkennis.nl een steentje aan bij te dragen.

 

Prevalentie chronische aandoeningen Nederland

Deze afbeelding is een illustratie van het aantal Nederlanders dat bij de huisarts geregistreerd staat met minimaal één chronische ziekte. In Nederland betreft dit ruim 50% van de inwoners. Belangrijk om hierbij te vermelden, is dat dit cijfer geen informatie geeft over de zorgbehoefte en/of kwaliteit van leven van deze groep mensen. Informatiebron: NIVEL, RIVM

 

Naarmate de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking toeneemt, verwacht men ook een toename van het aantal mensen met meerdere aandoeningen tegelijk. De meest voorkomende aandoeningen in Nederland vallen onder de categorie artrose, nek- en rugklachten alsmede diabetes. Onderstaande afbeelding is een weergave van de meest voorkomende ziekten in 2015 en een voorspelling van de prevalentie van deze aandoeningen in de toekomst. Artrose is de grootste stijger en ook diabetes, coronaire hartziekten (CHZ) en gezichtsstoornissen nemen sterk toe in de toekomst. Veel van de meest voorkomende ziekten hangen samen met leeftijd. Echter kan bijvoorbeeld ook (over)gewicht of leefstijl invloed hebben op het krijgen van bepaalde aandoeningen. Goede informatie over de invloed van leefstijl en andere factoren op het krijgen van een ziekte is daarom een belangrijk streven met onze website.

 

Meest voorkomende aandoeningen Nederland

Dit overzicht laat zien hoeveel mensen een bepaalde aandoening hebben in 2015 en wat de verwachte aantallen zijn in 2040. Er is bij de berekeningen enkel gekeken naar het aantal keer dat een ziekte voorkomt en dus geen rekening gehouden met de ernst van de aandoening. Voor deze analyse zijn diverse bronnen gebruikt en de resultaten zijn uiteindelijk gepubliceerd in het Trendscenario van het RIVM.

 

De ernst van een aandoening is moeilijk in cijfers uit te drukken en voor ieder individu verschillend. In onderzoek wordt soms een maat gebruikt om uit te drukken hoeveel gezonde levensjaren verloren gaan vanwege ziekte of overlijden als gevolg van een aandoening. Deze maat wordt DALY’s genoemd, wat staat voor ‘Disability-Adjusted Life Years’. Als we voor Nederland het totaal aantal DALY’s van veel voorkomende aandoeningen optellen, is het mogelijk om te analyseren welke ziekten eigenlijk de meeste ziektelast veroorzaken in Nederland. Een dergelijk overzicht staat hieronder afgebeeld. De grootste toename in ziektelast wordt verwacht bij dementie. Deze trend hangt uiteraard sterk samen met de vergrijzende bevolking. Ook coronaire hartziekten, artrose, beroerte, diabetes en COPD veroorzaken volgens deze analyse een relatief hoge ziektelast. Voor veel mensen is het prettig om te kunnen communiceren met lotgenoten en/of om ervaringen uit te wisselen over bijvoorbeeld de omgang met ziektelast. We hebben met Medkennis.nl op iedere pagina de mogelijkheid gecreëerd om uw reactie te schrijven in de hoop dat waardevolle informatie door onze lezers wordt uitgewisseld.

 

Veel voorkomende ziekten en ziektelast

Dit overzicht laat zien welke aandoeningen de meeste ziektelast veroorzaken, gemeten in DALY’s. Voor de meeste van deze ziekten wordt het grootste deel van de ziektelast veroorzaakt door verlies aan gezonde jaren vanwege ziekte. Longkanker is hierbij een uitzondering aangezien bij deze ziekte veelal vroegtijdig overlijden de grootste impact heeft. Bron van deze informatie is het RIVM. Bovenstaande resultaten zijn in juni 2018 aangepast vanwege beschikbaarheid van verbeterde cijfers.

Uit de eerder genoemde informatie op deze pagina blijkt dat we ons helaas niet alle jaren van ons leven gezond voelen. Een doel van Medkennis.nl is om een bijdrage te leveren aan het totale aantal jaren dat we een goede gezondheid ervaren. Met andere woorden, we willen graag meehelpen om een toename te bereiken in het aantal jaren waarin we ons gezond voelen. Een tweede doelstelling is om te helpen bij het verminderen van de beperkingen ten gevolge van een aandoening. Minder beperkingen hangt namelijk samen met een hogere kwaliteit van leven. We proberen beide doelstellingen te bereiken door kwalitatief hoogwaardige en onafhankelijke medische informatie te verstrekken. Daarnaast hopen we een platform te creëren waar mensen zich geholpen voelen door met elkaar in contact te komen, door informatie met elkaar te delen op de website, of door onze inhoud te delen via social media. Deel ook gerust uw feedback en ideeën met ons via het tabblad aan de linkerzijde van de pagina. Een leerzame en waardevolle tijdsbesteding op onze website gewenst!

Share Button