Wat is ARDS?

ARDS staat voor Acute Respiratory Distress Syndrome en is een ernstige en acute vorm van longinsufficiëntie. Deze conditie kan ontstaan als gevolg van verschillende onderliggende (long)aandoeningen. Bij ARDS ontstaat er, door een nog onbekende oorzaak, een plotselinge en zeer heftige ontstekingsreactie in de longen. Door deze ontstekingsreactie komen er eiwitten en witte bloedcellen terecht in het longweefsel. Dit gaat gepaard met ophoping van vocht in de longen. Door deze vochtophoping wordt het transport van zuurstof vanuit de ingeademde lucht naar het bloed ernstig bemoeilijkt. Dit leidt tot een sterke daling van de hoeveelheid zuurstof in het bloed. Deze conditie wordt ook wel hypoxie genoemd en gaat gepaard met benauwdheidsklachten en ademhalingsproblemen.

ARDS

ARDS: oorzaak

ARDS kan veroorzaakt worden door meerdere onderliggende aandoeningen. Dit kunnen zowel aandoeningen van de long als van andere organen zijn. Bij één derde van de mensen met ARDS is de aandoening het gevolg van een ernstige infectie van het bloed (bloedvergiftiging of sepsis). Andere mogelijke oorzaken van ARDS zijn:

  • Longontsteking (pneumonie)
  • Verdrinking
  • Inhalatie van rook of andere toxische stoffen
  • Zeer ernstige verslikking
  • Een grote bloedtransfusie
  • Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
  • Een longembolie
  • Beademing
  • Een trauma


ARDS: symptomen

ARDS gaat gepaard met ernstige benauwdheidsklachten in combinatie met een snelle en oppervlakkige ademhaling. Soms kan daarnaast ook een piepende ademhaling worden gehoord. Door de lage zuurstofconcentratie in het bloed kunnen de huid, nagels en lippen een blauwe kleur laten zien (cyanose). Als de symptomen langere tijd aanhouden kunnen ook andere organen, zoals het hart en de hersenen, worden aangedaan door het zuurstoftekort. Dit kan leiden tot orgaanfalen met duizeligheid, verwardheid en een verhoogde hartslag tot gevolg. Een arts kan de diagnose ARDS stellen door de zuurstofconcentratie van bloed uit een slagader te meten. Daarnaast kan op een thoraxfoto (een röntgenfoto van de longen) de ophoping van vocht duidelijk worden waargenomen.

ARDS: behandeling

Omdat patiënten met ARDS een zeer lage zuurstofconcentratie in het bloed hebben, dienen zij vrijwel altijd beademd te worden. Dit kan bij lichtere gevallen via een masker of neusslangetje. Daarnaast worden vaak kalmerende middelen toegediend om paniek en benauwdheid te verminderen. In ernstige gevallen is kunstmatige beademing met behulp van een beademingsmachine noodzakelijk. In het geval van een ontsteking van de longen of een ander orgaan in het lichaam wordt er behandeld met antibiotica. Ook wordt in latere stadia van de ziekte soms behandeld met corticosteroïden om ontstekingsprocessen af te remmen. Daarnaast worden er vochtuitdrijvende middelen (diuretica) gebruikt om de afvoer van vocht uit de longen te bevorderen. Ondanks deze behandelmethodes ligt het sterftepercentage bij ARDS rond de 30%.

Share Button