Een atriumseptumdefect (ASD) is één van de meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen. Bij een ASD is sprake van een gaatje in het tussenschot tussen de twee bovenste kamers van het hart. Zo’n hartkamer in de bovenste helft van het hart wordt ook wel een atrium of boezem genoemd. Het tussenschot van het hart heet in medische termen het ‘septum’. Vandaar dat deze afwijking een atriumseptumdefect wordt genoemd, afgekort ASD.


Doordat er een gaatje in het hart zit, althans in het tussenschot (septum), kan het bloed tussen beide hartkamers mengen. Normaal gesproken bevat de ene kamer enkel zuurstofarm bloed en de andere kamer enkel zuurstofrijk bloed. Door het gaatje in hart treedt er een mening op van zuurstofrijk en zuurstofarm bloed. Bovendien ontstaan een abnormale bloedstroom, meestal door het gaatje van de linker boezem naar de rechter boezem. Dit veroorzaakt een onnodig grote bloedtoevoer naar de longen. Hierdoor worden het hart en de longen overbelast, wat uiteindelijk hartritmestoornissen of hartfalen kan veroorzaken.

Oorzaak atriumseptumdefect (ASD)

Een atriumseptumdefect (ASD) is een aangeboren hartafwijking. Ieder kind heeft vóór de geboorte een gaatje in het hart, tussen beide boezems. Deze natuurlijke opening sluit gewoonlijk kort na de geboorte. Bij kinderen met een ASD blijft een gaatje in het tussenschot zitten. Een ASD vormt ongeveer een kwart van alle aangeboren hartafwijkingen die bij volwassenen ontdekt worden.

Symptomen atriumseptumdefect (ASD)

De ernst van een ASD varieert van matig tot ernstig, afhankelijk van de grootte van het gaatje. Bij een relatief klein gaatje in het septum zijn soms geen duidelijke symptomen merkbaar. In zo’n geval wordt een ASD soms op latere leeftijd pas ontdekt. Een relatief groot gaatje in het septum veroorzaakt eerder symptomen zoals vermoeidheid en verminderde conditie van de patiënt. De arts kan een ASD bijvoorbeeld constateren aan de hand van hartruis. Een ASD kan uiteindelijk hartritmestoornissen en/of hartfalen veroorzaken. Hier kan men op jonge leeftijd aan overlijden.

Behandeling atriumseptumdefect (ASD)

Een klein gaatje groeit soms alsnog vanzelf dicht. Wanneer dit niet het geval is, wordt veelal gekozen voor een chirurgische sluiting. Meestal vind de operatie tussen het eerste en het zesde levensjaar plaats. De operatie geeft relatief weinig risico en de vooruitzichten na een operatie zijn over het algemeen positief. Wel is na de operatie sprake van een verhoogd risico op endocarditis.

Share Button