Wat is een fractuur?

Fractuur is de medische term die wordt gebruikt wanneer men spreekt over een botbreuk. Een botbreuk kan gaan om een geheel doormidden gebroken bot of er kan sprake zijn van een scheurtje in het bot. Een scheurtje in het bot wordt door artsen ook wel een ‘fissuur’ genoemd.

Soorten botbreuken / fracturen

Het klinkt misschien gek, maar botbreuken kunnen worden onderverdeeld in verschillende typen fracturen:

 • Spontane fractuur: dit is een botbreuk die ontstaat zonder incident maar spontaan optreedt. Mogelijke oorzaken zijn beschadiging van het bot door botontkalking (osteoporose), metastasen of ouderdom.
 • Twijgbreuk of greenstickfractuur: dit soort botbreuk kan voorkomen in jonge, nog niet geheel verharde botten. Het bot breekt als een twijg waarbij de schors intact blijft.
 • Gecompliceerde fractuur of open breuk: bij dit soort botbreuk steken botdelen door de huid. Dit heeft een trager genezingsproces en een verhoogd risico op infecties tot gevolg.
 • Ongecompliceerde botbreuk of gesloten breuk: een gesloten fractuur zonder door de huid uitstekende botdelen.
 • Symptomen botbreuk / fractuur

  Er zijn verschillende symptomen van een botbreuk:

 • Een bloeduitstorting die is veroorzaakt door beschadiging van de bloedvaten in bijvoorbeeld het botvlies (dit is het vlies rondom een bot).
 • Zwelling rondom de plaats van de botbreuk. De oorzaak van deze zwelling is meestal een bloeduitstorting die is veroorzaakt door de fractuur.
 • Pijn bij druk rondom de plaats van de botbreuk en bij druk in lengterichting van het bot.
 • Een abnormale stand van het bot.
 • Iemand met een botbreuk kan het lichaamsdeel waar de fractuur zit niet meer goed gebruiken.
 • Tot slot kan er sprake zijn van een ongewone beweeglijkheid waarbij de gebroken botstukken veel meer ten opzichte van elkaar bewegen dan dat ze normaalgesproken kunnen.

 • Behandeling botbreuken

  Een botbreuk wordt ‘gezet’ en daarna gegipst zodat het in de juiste positie gehouden wordt. Vervolgens genezen de meeste botbreuken relatief eenvoudig. Bij sommige ernstige botbreuken is een operatie nodig om de stand te corrigeren en/of om de botstukken met behulp van metalen verbindingsstukken en schroeven tegen elkaar te zetten. Soms is revalidatie noodzakelijk als onderdeel van het herstel.

  Share Button