Wat is bronchiolitis?

Bronchiolitis is een virale luchtweginfectie die besmettelijk is en voornamelijk voorkomt bij kinderen jonger dan 18 maanden. De naam van deze aandoening lijkt sterk op de term ‘bronchitis’ en dat is niet toevallig. Bronchitis is namelijk een aandoening van de zogenaamde ‘bronchiën’, de grotere luchtwegen. Indien naast deze grotere luchtwegen ook de kleinere luchtwegen die naar de longblaasjes leiden, zijn aangetast, spreekt men van bronchiolitis. Als de ontsteking bovendien in de longblaasjes zelf zit, gaat het om een longontsteking.

Bronchiolitis: oorzaak

Bronchiolitis wordt veroorzaakt door een virusinfectie, waaraan verschillende virussen schuld kunnen zijn. Bij jonge kinderen gaat het vaak om het RS-virus. Er zijn echter ook enkele andere mogelijke boosdoeners, zoals para-influenzavirussen en adenovirussen. De ontsteking die door de infectie met één van deze virussen wordt veroorzaakt, resulteert in een vernauwing van de luchtwegen waardoor de luchtstroom in en uit de longen wordt belemmerd. Deze belemmering van de luchtstroom veroorzaakt de voornaamste symptomen van bronchiolitis.

Bronchiolitis: symptomen

Bronchiolitis begint met een loopneus, verhoging en hoesten, net zoals een simpele verkoudheid. Na enkele dagen zal de hoest verergeren en kan het kind problemen krijgen met de ademhaling. De diagnose bronchiolitis wordt na klinisch onderzoek vastgesteld, een thoraxfoto kan hierbij soms zinvol zijn. Ook wordt in sommige gevallen wat slijm achter uit de neusholte opgezogen, zodat het virus in een laboratorium kan worden vastgesteld. De symptomen zoals hoesten, een piepende ademhaling en kortademigheid kunnen enkele dagen aanhouden. In de weken die daarop volgen kunnen de luchtwegen gevoelig blijven. Het hoesten en de piepende ademhaling houden vaak ook nog even aan.

Bronchiolitis: behandeling

De behandeling van bronchiolitis bestaat veelal uit het bestrijden van de symptomen. Bij ernstige klachten, zoals blauwachtige verkleuring van de huid of uitdroging, kan worden besloten tot een ziekenhuisopname. Hetzelfde geldt bij een verhoogd risico, zoals bij kinderen met een aangeboren hartaandoening of een sterk verminderd afweersysteem. Soms wordt zuurstof of vocht toegediend om te zorgen dat het lichaam voldoende van deze stoffen opneemt. Omdat het om een virusinfectie gaat, is het gebruik van antibiotica niet zinvol. Met uitzondering van de zeer ernstige gevallen, is bronchiolitis meestal na drie tot vijf dagen weer over. Voor meer informatie over de behandelmogelijkheden wordt aanbevolen om uw arts te raadplegen.

Share Button