Wat is buikvliesontsteking / peritonitis?

BuikvliesontstekingBuikvliesontsteking is een ontsteking van het zogenoemde ‘peritoneum’, oftewel het buikvlies dat de binnenwanden van de buik en de oppervlakte van de ingewanden bekleedt. De medische term voor deze aandoening is ‘peritonitis’. Buikvliesontsteking behoort samen met blindedarmontsteking tot de meest voorkomende aandoeningen van de buikorganen. Peritonitis vereist een spoedopname in het ziekenhuis en spoedige behandeling van de ontsteking.

Oorzaak buikvliesontsteking

Buikvliesontsteking is in de meeste gevallen het gevolg van een infectie van één van de buikorganen en/of een geperforeerd orgaan waardoor de inhoud zich kan ophopen in het buikvlies. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een infectie en/of perforatie van de appendix (bijvoorbeeld als gevolg van een blindedarmontsteking), de maag, de darm of de galblaas.

In sommige gevallen ontstaat een buikvliesontsteking als gevolg van een operatie. Een andere oorzaak is soms peritoneale dialyse, dit is een behandelmethode bij nierinsufficiënte waarbij de kans op een buikvliesontsteking relatief groot is. Ook kan peritonitis ontstaan vanuit een ontsteking aan het kleine bekken van de vrouw.

Buikvliesontsteking: symptomen

Symptomen van buikvliesontsteking zijn bijvoorbeeld hevige pijn in de buik, braken, koorts en het stilvallen van de stoelgang. De plaats van de pijn hangt samen met het betrokken orgaan dat de ontsteking kan hebben veroorzaakt.

Behandeling buikvliesontsteking

Een acute buikvliesontsteking vereist in veel gevallen een spoedopname in het ziekenhuis. De patiënt ontvangt antibiotica en een chirurgische ingreep is in veel gevallen ook noodzakelijk. Met behulp van zo’n operatie wordt de oorzaak van de buikvliesontsteking bestreden en de buikholte schoongemaakt. Na de operatie zal nog enige tijd antibiotica nodig zijn.

Share Button