Endocarditis is een ontsteking van het ‘endocard’. Het endocard is de medische term voor het vlies dat de binnenkant van de hartkamers en hartkleppen bekleed.

Oorzaak endocarditis

De ontsteking wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door besmetting met bacteriën of andere ziektekiemen die door de bloedstroom getransporteerd worden. Meestal zijn dit bacteriën die veel voorkomen in de mond en de bovenste luchtwegen. Deze bacteriën kunnen bijvoorbeeld bij een tandheelkundige ingreep of bij slechte mondhygiëne in de bloedbaan terecht komen. Ook bacteriën uit de darm (steptokokken) kunnen in de bloedbaan terecht komen en de oorzaak zijn van endocarditis. Bijvoorbeeld beschadigde of verzwakte hartkleppen zijn zeer gevoelig voor het ontwikkelen van endocarditis. De ziekteverwekkers hechten zich namelijk op deze misvormde of beschadigde hartkleppen. Iemand die is geboren met een hartafwijking of een klepgebrek behoort tot de risicogroep voor deze aandoening. Zelfs na een volledig herstel van een afwijking. Ook als uw hart beschadigd is door een acuut reuma of als u een kunstmatige hartklep hebt, moet u zich bewust zijn van een verhoogd risico op endocarditis. Een geheel andere risicogroep voor deze aandoening zijn drugsverslaafden die een vuile naald gebruiken.

Symptomen endocarditis

Er wordt onderscheid gemaakt tussen acute en sub-acute endocarditis. Bij een acute endocarditis is sprake van hoge koorts, vermoeidheid en een versnelde hartslag. Sub-acute endocarditis wordt gekenmerkt door symptomen zoals een verhoogde temperatuur, vermoeidheid, bloedarmoede, hartruis, vlekjes op de huid, transpireren, gewrichtspijn, een opgezette mild en/of koude rillingen. Endocarditis heeft relatief vaak tot gevolg dat de hartklep verder wordt beschadigd. Ook kan abcesvorming rond de hartklep of een embolie worden veroorzaakt. Endocarditis is een zeer ernstige aandoening die fataal kan eindigen.

Behandeling endocarditis

Endocarditis is een zeer gevaarlijke aandoening. Het zo goed mogelijk voorkomen van deze ziekte is de beste maatregel. Als een endocarditis wordt geconstateerd, zal de patiënt vanwege de ernst van deze aandoening in het ziekenhuis worden opgenomen. Bij endocarditis zal langdurige toediening van antibiotica worden toegepast via de bloedbaan. Na de medicamenteuze behandeling is een operatie noodzakelijk indien bijvoorbeeld verdere beschadiging van de hartklep of abcesvorming rond de hartklep is ontstaan.


Share Button