Wat is syncope?

Syncope is de medische term voor flauwvallen. Syncope duidt op kortdurende bewusteloosheid die vanzelf weer voorbij gaat, meestal na enkele minuten. Syncope wordt veroorzaakt door een verminderde aanvoer van bloed naar de hersenen. De hersenen krijgen daardoor tijdelijk minder zuurstof.

Flauwvallen: oorzaak

Syncope treedt op wanneer de hersenen tijdelijk van te weinig bloed worden voorzien. Dit komt vaak doordat de bloeddruk plotseling daalt. Er zijn verschillende vormen van syncope. De meest voorkomende vorm is de zogenaamde reflexsyncope. In reactie op een bepaalde prikkel, bijvoorbeeld een spannende situatie, angst, pijn of hevige emotie, gaat het hart langzamer kloppen en daalt de bloeddruk. Deze vorm van syncope is onschuldig en komt bij veel mensen voor. Ook door warmte of lange tijd staan kan syncope optreden. Bij snel opstaan vanuit zittende of liggende houding kan de bloeddruk soms plotseling dalen waardoor iemand flauwvalt. Deze vorm van syncope wordt orthostatische hypotensie genoemd. In zeldzamere gevallen wordt syncope veroorzaakt door een gestoorde functie van het hart, bijvoorbeeld een hartritmestoornis. Het flauwvallen kan daarbij uit het niets optreden maar gaat soms gepaard met andere klachten van het hart, zoals hartkloppingen of pijn op de borst. Syncope kan ook veroorzaakt worden door ernstige uitdroging.

Flauwvallen: symptomen

Veel mensen voelen het aankomen wanneer ze gaan flauwvallen. Kenmerkende symptomen van syncope zijn:
– een licht gevoel in het hoofd
– zwarte vlekken voor de ogen
– oorsuizen
– zweten
– bleek worden
– duizeligheid
– misselijkheid
– een slap gevoel in de benen

Symptomen die minder vaak voorkomen zijn incontinentie en trekkingen aan armen of benen. Deze klachten kunnen echter ook voorkomen bij epilepsie, hetgeen beslist niet hetzelfde is als syncope.

Flauwvallen: behandeling

De behandeling van syncope hangt af van de onderliggende oorzaak. Vaak is een behandeling niet goed mogelijk. Indien u voelt aankomen dat u dreigt flauw te vallen, is het belangrijk dat u gaat liggen, bij voorkeur met uw benen omhoog. Het bloed kan uw hersenen dan beter bereiken en op die manier kunt u het flauwvallen mogelijk voorkomen. Indien het flauwvallen wordt veroorzaakt door een aandoening aan het hart, behoeft dat medische behandeling. Een hartritmestoornis kan vaak behandeld worden met medicatie die het ritme onder controle houdt en voorkomt dat u bloedpropjes aanmaakt. Soms kan een operatie aan het hart nodig zijn.

Andere vormen van een wegraking

Er bestaan vele andere vormen van wegrakingen die niets met een daling van de bloeddruk in de hersenen te maken hebben. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan epilepsie, een beroerte, een lage bloedsuikerspiegel, hyperventilatie of een hersenschuddig. Indien u last heeft van flauwvallen, is het raadzaam om een arts te raadplegen ter beoordeling van de onderliggende oorzaak en de juiste behandeling.

Share Button