Wat is hartfalen?

Het lichaam vraagt om zuurstof en voedingsstoffen. Echter als het hart onvoldoende bloed door het lichaam pompt, zal het hart niet aan de vraag van het lichaam kunnen voldoen. Dit is precies het geval bij hartfalen. Hartfalen betekent namelijk dat het hart niet meer in staat is om voldoende bloed rond te pompen.

Hartfalen is overigens niet één specifieke aandoening. Hartfalen kan waarschijnlijk beter worden omschreven als een ‘groep symptomen’. Deze symptomen treden op zodra de pompfunctie van het hart is verslechterd, bijvoorbeeld door een verzwakte hartspier of als de werkbelasting om een andere reden te zwaar wordt voor het hart.

Oorzaak hartfalen

De oorzaak van hartfalen zijn aandoeningen die de pompfunctie van het hart negatief beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld een bepaalde aangeboren hartafwijking zijn, een afwijking aan de hartkleppen of een aandoening van de hartspier. Zodra één van zulke aandoeningen de pompfunctie van het hart negatief beïnvloed, spreekt men van hartfalen.

De oorzaken die het meeste voorkomen zijn:

 • Een aandoening van de hartkleppen, waardoor het hart te hard moet werken.
 • Een hartinfarct. Soms sterft na een hartinfarct een deel van de hartspier af. Dit kan leiden tot een verminderde pompfunctie van het hart.
 • Hartritmestoornissen die leiden tot een verminderde pompkracht van het hart
 • Hartspierziekten zoals een cardiomyopathie of onsteking van de hartspier
 • Een langdurig hoge bloeddruk. Als het hart namelijk op lange termijn tegen hoge druk moet pompen, wordt de hartspier dikker maar op den duur ook stugger. Een stugge hartspier kan leiden tot een verminderde pompfunctie.
 • Symptomen hartfalen

  Symptomen van hartfalen zijn:

 • Kortademigheid (medische term: dyspnoe) en vermoeidheid bij inspanning. Oorzaak hiervan is o.a. dat het hart onvoldoende zuurstofrijk bloed kan rondpompen vanwege de verslechterde pompfunctie
 • Kortademigheid in rust, in het bijzonder bij een liggende houding (medische term: orthopnoe). Oorzaak hiervan is vochtophoping in de longen.
 • Zwelling van de voeten, de benen en het lichaam door vochtophoping.
 • Algehele vermoeidheid
 • Over het algemeen geeft een lichte vorm van hartfalen bij rust en in zittende houding vrijwel geen duidelijke symptomen. Echter bij een ernstige vorm van hartfalen kunnen in rust al symptomen verschijnen, zoals een bleke huidskleur, blauw wordende lippen, vingers en tenen (cyanose) en kortademigheid. Bovendien gaat een ernstig ontwikkeld hartfalen veelal samen met hartritmestoornissen.

  Behandeling hartfalen

  Slechts in sommige gevallen kan de oorzaak van hartfalen geheel worden weggenomen, zoals bij een hartklep afwijking. In de meeste gevallen is echter sprake van een chronische aandoening en zal de behandeling van hartfalen bestaan uit het verminderen van de symptomen. In de eerste plaats is uw leefstijl en voeding van groot belang. Hartfalen kan daarnaast worden behandeld met medicijnen, een harttransplantatie of cardiale resynchronisatie therapie. Uw arts kan u het beste adviseren welke behandeling past bij uw situatie.


  Share Button