Wat is een hartinfarct?

Een hartinfarct is het resultaat van de volledige afsluiting van een kransslagader. De afsluiting blokkeert de toevoer van zuurstofrijk bloed naar een gedeelte van het hartspier weefsel. Doordat dit weefsel langere tijd geen zuurstof heeft gekregen, sterft het af. Dit afsterven van weefsel als gevolg van de volledige afsluiting van een bloedvat noemt men ‘een infarct’. Bij een hartinfarct is dus een gedeelte van het hartspier weefsel afgestorven. Een hartinfarct wordt ook wel een ‘hartaanval’ of een ‘myocardinfarct’ genoemd.

Oorzaak hartinfarct

Een hartinfarct wordt veroorzaakt als een bloedvat wordt afgesloten door een bloedstolsel. Zo’n stolsel is vaak het gevolg van atherosclerose en vormt zich op de plek waar een atherosclerotische plaque is gebarsten of gescheurd. Meestal wordt het bloedstolsel gevormd in een kransslagader die al vernauwd is als gevolg van atherosclerose. In enkele gevallen ontwikkelt het bloedstolsel zich in het hart, bijvoorbeeld bij mensen die al eerder een myocardinfarct hebben gehad of bij iemand met een bestaande hartafwijking.

Symptomen hartinfarct

Een hartinfarct veroorzaakt veelal een hevige, drukkende pijn op de borst die ook in rust langer dan 5 minuten aanhoudt, die kan uitstralen naar de bovenarmen, nek, kaak, rug en maagstreek, en die gepaard kan gaat met misselijkheid, braken of hevige transpiratie.

De mogelijke symptomen van een myocardinfarct op een rij:

 • hevige, langdurende pijn op de borst (meestal een zwaar drukkend gevoel)
 • pijn die vanuit de borst uitstraalt naar de linkerschouder en de linkarm, naar de rug en zelfs naar de kaak
 • langdurende pijn in de bovenbuik
 • Pijn tussen de schouderbladen
 • duizeligheid en/of flauwvallen
 • Extreme vermoeidheid
 • kortademigheid
 • steeds terugkerende pijn midden op de borst, die niet door inspanning wordt veroorzaakt
 • misselijkheid, braken, hevig zweten
 • Er kan echter ook sprake zijn van een ‘stil hartinfarct’ waarbij geen symptomen merkbaar zijn.

  Behandeling hartinfarct

  Een hartinfarct moet zo snel mogelijk worden behandeld, zodat de schade aan het hart zo veel mogelijk wordt beperkt. Vaak wordt daarom al in de ambulance een hartfilmpje gemaakt en/of krijgt u een bloedonderzoek waaraan men kan zien of van een myocardinfarct sprake is. Omdat een hartritmestoornis als gevolg van een hartaanval kan ontstaan, wordt het hartritme continu bewaakt. De behandeling van een hartinfarct kan bestaan uit dotteren om het afgesloten bloedvat weer te openen. Soms is een bypass operatie nodig. Na een hartaanval krijgt u meestal vervolgonderzoek, medicijnen, een hartrevalidatie en/of leefstijladvies om herhaling zo goed mogelijk te voorkomen.

  Mogelijke gevolgen van een hartinfarct

  Degene die een hartaanval krijgt, kan hieraan overlijden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat een dusdanig groot deel van het hartspier weefsel is afgestorven dat het hart niet goed meer kan functioneren. Ook kan men overlijden aan een hartaanval vanwege het ontstaan van ernstige hartritmestoornissen.

  Veel mensen overleven echter een hartinfarct. Des te sneller de patiënt in het ziekenhuis geholpen wordt, des te meer de beschadiging aan het hart kan worden beperkt. Mogelijke complicaties na een hartaanval zijn:

 • Hartfalen
 • Hartritmestoornissen
 • Een lekkende hartklep
 • Een ventrikelseptumdefect
 • Een ruptuur van de hartkamer
 • Een aneurysma van de hartkamer
 • De vorming van bloedstolsels in de hartkamer. Dit kan bijvoorbeeld een beroerte veroorzaken. Behandeling met antistollingsmedicijnen is in zo’n geval belangrijk.
 • Een terugkerende angina pectoris
 • Pericarditis
 • Cardiogene shock
 • Share Button