Wat is een hyperglycemie?

Een hyperglycemie, ook wel geschreven als ‘hyper’, ‘hyperglycaemie’ of ‘hyperglykemie’, is een ontregeling bij iemand met diabetes mellitus waarbij de bloedsuikerwaarden sterk zijn verhoogd. De bloedsuiker bij een hyperglycemie is boven de 10 mmol/liter. Bij iemand met diabetes type 1 kan hierdoor een verzuring van het lichaam optreden terwijl bij iemand met diabetes type 2 veelal een sterke uitdroging wordt veroorzaakt.

Oorzaak hyperglycemie: een te hoge bloedsuiker

Er kunnen diverse oorzaken zijn die resulteren in de sterk verhoogde bloedsuikerspiegel bij een hyperglycemie. We onderscheiden verschillende oorzaken bij diabetes van het type 1 en diabetes van het type 2.

Oorzaken van een ‘hyper’ bij diabetes type 1 kunnen zijn:

 • Minder bewegen dan normaal
 • Geruime tijd meer eten dan normaal
 • Een infectieziekte zoals griep
 • Het vergeten van insuline spuiten, te weinig insuline spuiten en/of incorrect gebruik van de insulinespuit
 • Geneesmiddelen die diabetes verergeren (bijvoorbeeld prednison of plastabletten)
 • Stress
 • Oorzaken van een ‘hyper’ bij diabetes type 2 kunnen zijn:

 • Minder bewegen dan normaal
 • Geruime tijd meer eten dan normaal
 • Een infectieziekte zoals griep
 • Het vergeten van insuline spuiten, te weinig insuline spuiten en/of incorrect gebruik van de insulinespuit
 • Geneesmiddelen die diabetes verergeren (bijvoorbeeld prednison of plastabletten)
 • Stress

 • Symptomen hyperglycemie

  Een type 1 diabeet krijgt eerst symptomen die sterk lijken op de symptomen zoals bij het begin van diabetes type 1, zoals dorst, veel plassen, veel drinken, gewichtsverlies en jeuk. Doordat vanwege de hyperglycemie op den duur verzuring van het lichaam optreedt, ontstaat er vetafbraak als de hyper niet op tijd wordt behandeld. Hierbij kunnen klachten ontstaan zoals een diepe en versnelde ademhaling, sufheid, buikpijn, braken, rode blosjes op de wangen, (dreigende) uitdroging, (pre-)coma en/of een acetongeur.

  Een type 2 diabeet vertoont vergelijkbare symptomen als een hyperglycemie bij iemand met diabetes type 1. Het grootste verschil tussen beide is dat de symptomen bij een type 2 diabeet vaak veel geleidelijker optreden waardoor ze minder makkelijk opgemerkt worden. Bovendien treedt bij iemand met diabetes type 2 geen verzuring van het lichaam op aangezien de alvleesklier bij deze groep patiënten nog wel zelf enige insuline aanmaakt. Wel zal veelal sprake zijn van een ernstige mate van uitdroging.

  Behandeling hypoglycemie

  De behandeling hangt af van het moment van ingrijpen en van het type diabetes. Als de oorzaak van de hyper onbekend is, is het belangrijk om deze te achterhalen.

  Behandeling hyperglycemie bij diabetes type 1
  Als relatief snel wordt ingegrepen, kan worden geprobeerd om in overleg met de arts of diabetesverpleegkundige de bloedsuikerwaarden bij te stellen met behulp van insuline. Als niet op tijd wordt ingegrepen en bij iemand met diabetes type 1 de hyperglycemie resulteert in symptomen die wijzen op verzuring van het lichaam, ontkomt men vaak niet meer aan een opname in het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt dan met behulp van een infuus extra vocht en insuline direct in de bloedbaan toegediend.

  Behandeling hyperglycemie bij diabetes type 2
  Iemand met type 2 diabetes zal bij een ernstige hyperglycemie altijd in het ziekenhuis worden opgenomen. Er kan namelijk een ernstig vochttekort zijn opgetreden waarbij de patiënt soms wel 10 tot 15 liter te weinig vocht in de weefsels heeft. Dergelijke vochttekorten moeten voorzichtig met behulp van een infuus worden aangevuld. Doorgaans is bij een hyperglycemie ook een behandeling met insuline noodzakelijk.

  Meer weten of uw ervaringen delen?

  Misschien zijn onderstaande links voor u interessant. Onderaan deze pagina kunt u bovendien uw ervaringen delen, wellicht zijn andere lezers hiermee geholpen!

 • Wat is diabetes mellitus?
 • Wat is diabetes type 1? Symptomen, oorzaak en behandeling.
 • Wat is diabetes type 2? Symptomen, oorzaak en behandeling.
 • Diabetische voet
 • Share Button