Wat is leverfalen?

De lever heeft vele belangrijke functies in het lichaam. Zo is de lever van groot belang bij diverse stofwisselingsprocessen en bij het verwijderen van schadelijke stoffen uit uw bloed. De lever is een bijzonder orgaan door zijn grote reservecapaciteit en herstellend vermogen. Zelfs wanneer gedeeltes van de lever beschadigd zijn, kan deze nog lange tijd goed blijven functioneren. Wanneer te grote delen van de lever beschadigd raken, is de lever echter niet meer in staat om zijn functies uit te voeren en treedt leverfalen op.

Leverfalen: oorzaak

Beschadigingen van de lever kunnen zowel een acute als een chronische oorzaak hebben. Leverfalen kan plotseling optreden (acuut leverfalen) of zich gedurende het leven ontwikkelen (chronisch leverfalen). Acuut leverfalen is zeer zeldzaam (1 tot 10 gevallen per miljoen inwoners per jaar), maar is een levensbedreigende aandoening. Acuut leverfalen wordt meestal veroorzaakt door:

 • Een leverontsteking
 • Beschadiging van de lever door medicijnen of andere giftige stoffen
 • Het afsterven van weefsel door bijvoorbeeld de afsluiting van een bloedvat of hartfalen
 • Een stofwisselingsziekte

Meestal ontwikkelt leverfalen zich over een langere tijd en spreken we van chronisch leverfalen. Mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn:

 • Chronische hepatitis
 • Langdurig en veelvuldig alcoholmisbruik
 • Levercirrose

Leverfalen: symptomen

De symptomen die optreden in het begin van het ziekteproces zijn vaak aspecifiek. Dit wil zeggen dat de klachten niet direct wijzen op leverfalen. Voorbeelden van vaak optredende klachten zijn: Misselijkheid, diarree, verlies van eetlust en vermoeidheid. In geval van acuut leverfalen beginnen klachten vaak met onder andere sufheid, verwardheid en een verminderd geheugen. Chronisch leverfalen geeft niet altijd symptomen en kan jarenlang onopgemerkt aanwezig zijn. Later in het ziekteproces kunnen ernstigere klachten optreden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Geelzucht; huid en oogwit wordt geel
 • De buik kan opgezet raken
 • Er ontstaan blauwe plekken
 • Jeuk
 • Rode handpalmen
 • Abnormaal gevormde vingernagels


Leverfalen: behandeling

Bij acuut leverfalen wordt een patiënt zo snel mogelijk in het ziekenhuis opgenomen. Hier komt de patiënt vaak op de intensive care terecht, waar antibiotica wordt toegediend en de darmen worden gereinigd. Wanneer iemand acuut leverfalen overleeft, herstelt de lever vaak weer volledig. Dit in tegenstelling tot chronisch leverfalen, waarbij de schade onherstelbaar is. Patiënten hebben om deze reden op den duur vaak een levertransplantatie nodig. Ook wordt een eiwitarm dieet toegepast om verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Share Button