Wat is lymfangitis?

Lymfangitis is een ontsteking van een lymfevat en wordt in de meeste gevallen veroorzaakt doordat bepaalde bacteriën via een beschadiging van de huid in de lymfebaan terecht komen. Hier veroorzaken deze bacteriën een ontsteking. Lymfangitis laat zich herkennen door een rode streep onder de huid en moet zo nodig worden behandeld met een antibioticum omdat anders een zogeheten lymfangitis sepsis, oftewel bloedvergiftiging, kan ontstaan.

Het lymfesysteem van de mens bestaat uit een netwerk van klieren en vaten door het hele lichaam. Via het lymfesysteem worden lichaamsvloeistoffen, eiwitten en vetten getransporteerd. Het lymfesysteem speelt een belangrijke rol in het menselijke afweersysteem. Bacteriën en virussen worden door dit systeem adequaat herkend en verwerkt. Lymfangitis ontstaat doordat via een wond, meestal aan de arm of het been, bacteriën in de lymfebaan terecht komen en hier een infectie of ontsteking veroorzaken.

Lymfangitis: oorzaak

Lymfangitis kan al ontstaan door een klein wondje, bijvoorbeeld veroorzaakt door een splinter, een schram, een schaafwond of een insectenbeet. Dit zijn enkele voorbeelden van verwondingen met infectiegevaar door verontreiniging van de wond. Maar ook grote wonden kunnen ontsteking aan een lymfevat veroorzaken, wanneer ze onvoldoende of niet vaak genoeg ontsmet worden. Diverse soorten bacteriën kunnen een lymfangitis veroorzaken, echter gaat het meestal om een bacterie die ‘beta-hemolytische streptococ’ genoemd wordt.

Lymfangitis: symptomen

Bij een ontsteking aan een lymfevat ontstaat er een warm aanvoelende, rode streep onder de huid vanaf de oorspronkelijke infectiehaard richting de oksel of lies. Dit ontstaat meestal bij verwondingen aan respectievelijk de arm of het been. Vaak gaat lymfangitis gepaard met rillingen, koorts, hoofdpijn, een algeheel gevoel van malaise, of zwelling van de lymfeklier. Een lymfangitis kan bij aanraking pijnlijk aanvoelen. Bloedonderzoek zal meestal uitwijzen dat het aantal witte bloedlichaampjes is verhoogd. Dit is een teken dat deze bloedcellen bezig zijn om de ontsteking te bestrijden.

Lymfangitis: behandeling

Bij mensen met een gezond afweersysteem is het lichaam meestal in staat de ontsteking zelf te genezen. Bij mensen met een zwakke lichamelijke afweer kan lymfangitis overgaan in lymfangitis sepsis (bloedvergiftiging) en tot ernstige, soms levensbedreigende, complicaties leiden. Het raadplegen van een arts is in alle gevallen dringend aanbevolen! Behandeling van lymfangitis bestaat uit het toedienen van antibiotica. Meestal wordt de ontsteking veroorzaakt door een bacterie zoals de streptokok of de stafylokok. Omdat niet altijd duidelijk is welke bacterie de oorzaak is van de infectie, zal een antibioticum voorgeschreven worden die beide bacteriesoorten bestrijdt.

Share Button