Wat is pseudokroep?

Pseudokroep wordt ook wel ‘laryngitis subglottica’ of ‘valse kroep’ genoemd. Pseudokroep is een virale infectie van de bovenste luchtwegen. Het gebied rond het strottenhoofd zwelt op, waardoor een gierende ademhaling en typische ‘blafhoest’ ontstaan. Pseudokroep komt voornamelijk voor bij kinderen in de leeftijd van zes maanden tot vijf jaar. De ziekte komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Valse kroep

Pseudokroep: oorzaak

Pseudokroep wordt over het algemeen veroorzaakt door een virus. Het virus veroorzaakt een ontsteking van de bovenste luchtwegen. De ziekte kan voorafgegaan worden door een verkoudheid, maar kan ook optreden zonder eerdere symptomen.

Pseudokroep: symptomen

Zeer typerend voor pseudokroep is de blafhoest, ook wel zeehondenhoest genoemd. Pseudokroep gaat gepaard met benauwdheid. Daarnaast kan heesheid of een schorre ademhaling optreden doordat de zwelling zich in hetzelfde gebied bevindt als de stembanden. De symptomen zijn over het algemeen in de avond en in de nacht het hevigst. De lichaamstemperatuur is normaal of maximaal 38 graden. Een aanval van pseudokroep gaat meestal binnen enkele uren over. Een kind kan meerdere aanvallen van pseudokroep krijgen. De aandoening kan vijf tot zes dagen aanhouden, maar de symptomen zijn doorgaans het hevigst op de eerste en de tweede dag.

Pseudokroep symptomen

Pseudokroep: behandeling

In de meeste gevallen kan pseudokroep thuis behandeld worden. Het is belangrijk om rustig te blijven en uw kind gerust te stellen. Uw kind kan baat hebben bij stomen. Ga hiervoor met uw kind in de badkamer staan en laat het warme water stromen. Uw kind wordt hierdoor rustiger en de hoestprikkel kan onderdrukt worden. Daarnaast kunt u uw kind verzachtende dranken geven, zoals thee met honing of suiker (geef honing niet aan kinderen jonger dan één jaar). In de meeste gevallen wordt bij de behandeling van pseudokroep geen geneesmiddel voorgeschreven. Als het kind met pseudokroep erg benauwd is, zal de arts soms toch kiezen voor corticosteroïden. Corticosteroïden kunnen de zwelling in de keel verminderen waardoor het kind meer lucht krijgt.

PseudokroepRaadpleeg sowieso uw arts voor diagnose of behandeladvies en waarschuw een arts bij ernstige benauwdheid of als de benauwdheid niet afneemt of erger wordt. Ook is het bijvoorbeeld verstandig een arts te bellen als het kind suf wordt, onrustig wordt of een blauwe kleur krijgt. Het is bij iemand met pseudokroep belangrijk om een ontsteking van de epiglottis (het klepje bij de strot) uit te sluiten. Als deze opzwelt, kan de luchtweg namelijk dicht gaan zitten waardoor het kind zou kunnen stikken.

Share Button
 
Summary
Pseudokroep
Article Name
Pseudokroep
Description
Pseudokroep wordt ook wel 'laryngitis subglottica' of 'valse kroep' genoemd. Pseudokroep is een virale infectie van de bovenste luchtwegen. Pseudokroep symptomen, oorzaak en behandeling worden hier besproken.
Author