Wat is bloeddruk?

Er is druk in de bloedvaten nodig om het bloed door het lichaam te pompen, dit noemt men de bloeddruk. De bloeddruk wordt in sterke mate verzorgd door het hart. Bij het samentrekken van het hart ontstaat de bovendruk, in medische termen ‘systolische druk’. Het pompende hart trekt samen en stuwt zo het bloed vanuit de hartkamer in het lichaam. De onderdruk, oftewel de diastolische druk, is de bloeddruk die waarneembaar is zodra uw hart ontspant.

De bloeddruk wordt altijd weergegeven in mmHg, wat staat voor millimeter kwikdruk. Hg is het scheikundig symbool voor kwik, mm staat voor millimeter. Een gezonde bloeddruk ligt rond de 120/80 mmHg, wat staat voor een bovendruk van 120 mmHg en een onderdruk van 80 mmHg.

Wanneer is er sprake van een te hoge bloeddruk?

Wat is dan een te hoge bloeddruk? Een te hoge bloeddruk wordt ook wel aangeduid met de medische term ‘hypertensie’. De bloeddruk mag niet hoger zijn dan 140/90. Tussen de 120/80 en 140/90 spreekt men van pre-hypertensie. Vanaf 140/90 spreekt men van hypertensie en is het verstandig om uw arts te raadplegen. Overigens is de bloeddruk altijd een momentopname. Daarom is pas echt sprake van een te hoge bloeddruk wanneer de gemiddelde waarde over meerdere metingen te hoog blijkt. Bovendien is het normaal dat uw bloeddruk iets stijgt wanneer u ouder wordt. Uw vaten worden namelijk gedurende de jaren iets minder soepel waardoor de bloedstroom meer weerstand krijgt. Vanaf de leeftijd van 80 jaar wordt daarom een bovendruk van 150-160 mmHg nagestreefd.

Symptomen hoge bloeddruk

Naast de hoge bloeddruk waarden die met een bloeddrukmeter kunnen worden gemeten, zijn er meestal geen andere merkbare symptomen. Hoge bloeddruk is daarom een verraderlijke aandoening. Als wel symptomen van hoge bloeddruk worden ervaren, kan er bijvoorbeeld sprake zijn van hoofdpijn (met name in het achterhoofd, vaak ‘s ochtends), bloedneuzen, hartkloppingen, oorsuizen, kortademigheid of duizeligheid.

Oorzaak hypertensie / te hoge bloeddruk

Helaas is in veel gevallen de exacte oorzaak van hypertensie niet aantoonbaar. Mogelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld een nierziekte, een erfelijke aanleg voor een te hoge bloeddruk, of ouderdom. Er is wel een duidelijk verband tussen hypertensie en leefstijl. Bijvoorbeeld overgewicht, stress, ongezonde voeding en/of te veel zout eten, weinig bewegen en te veel alcohol zijn enkele voorbeelden die hypertensie kunnen veroorzaken. U kunt het risico op hypertensie verlagen door leefstijl adviezen na te leven.

Mogelijke gevolgen van hypertensie

In eerste instantie merkt u misschien niet veel van een te hoge bloeddruk. Dit is echter een serieuze klacht die vervelende gevolgen kan hebben. Hypertensie verhoogd bijvoorbeeld de kans op hartziekten en vaatziekten. Daarnaast kan een te hoge bloeddruk schade veroorzaken aan diverse andere organen, zoals de ogen, nieren en hersenen. Ook verhoogd hypertensie de kans op atherosclerose aanzienlijk, wat uiteindelijk kan leiden tot bijvoorbeeld een hartinfarct, hersenbloeding of longembolie.

Behandeling hypertensie / te hoge bloeddruk

De behandeling van hypertensie bestaat uit de eerste plaats uit leefstijladvies. U moet bijvoorbeeld stoppen met roken, gezond eten (zo min mogelijk zout), stress vermijden, voldoende bewegen en een gezond gewicht nastreven. Als de bloeddruk te hoog blijft na het opvolgen van de leefstijladviezen, kiest uw arts wellicht voor behandeling met medicijnen zoals bloeddrukverlagers of plaspillen.

Share Button