Transpositie grote vaten staat voor een aangeboren afwijking van het hart, waarbij de twee grote slagaders verkeerd op het hart zijn aangesloten. De aorta komt uit de rechter hartkamer terwijl deze met de linker hartkamer (ventrikel) verbonden moet zijn. De andere grote slagader, de longslagader, komt uit de linker hartkamer in plaats van het rechter ventrikel.

Als gevolg van deze afwijking is de bloedstroom incorrect, de bloedsomlopen zijn van elkaar gescheiden. Normaal gesproken wordt zuurstof aan het bloed toegevoegd in de longen en wordt dit zuurstofrijk bloed vervolgens via de aorta in het lichaam verspreid. Nu wordt echter het zuurstofrijk bloed dat vanuit de longen naar het hart stroomt, direct weer teruggepompt naar de longen. En andersom geldt hetzelfde: zuurstofarm bloed vanuit het lichaam komt niet langs de longen om er daar weer zuurstof aan toe te voegen. In plaats daarvan wordt dit zuurstofarm bloed direct weer terug het lichaam ingepompt.

Het zal u duidelijk zijn dat deze situatie niet levensvatbaar is. Het lichaam heeft zuurstofrijk bloed nodig. Er moet een verbinding tussen beide bloedsomlopen zijn om te kunnen overleven. Een dergelijke verbinding kan tijdelijk een open ductus Botalli zijn. Een operatie is uiteindelijk noodzakelijk.

Symptomen transpositie grote vaten

Omdat de foetus voor de geboorte nog niet zelfstandig zuurstof toevoegd aan het bloed, zal er voor de geboorte niets merkbaar zijn. De baby krijgt zuurstof via de placenta. Bovendien bestaat bij het ongeboren kind nog een directe verbinding tussen de grote vaten, de longslagader en de aorta. Deze verbinding wordt de ‘ductus Botalli’ of ‘ductus arteriosus’ genoemd.

Na de geboorte sluit de verbinding tussen de grote aders, echter pas na enkele dagen. Gedurende deze dagen net na de geboorte stroomt er daarom nog voldoende zuurstofrijk bloed door het lichaam om de baby in leven te houden. Er gaat echter ook veel bloed zonder zuurstof naar het lichaam. Hierdoor is een typisch symptoom van een transpositie van de grote vaten zichtbaar: cyanose. Cyanose uit zich door het blauw kleuren van de huid. De baby krijgt een blauwe kleur aan de lippen, handen, of voeten.

Behandeling transpositie grote vaten

Deze aangeboren hartafwijking kan enkel door middel van een operatie behandeld worden. De verbinding tussen de grote vaten net na de geboorte, de ductus arteriosus, kan met behulp van medicijnen nog wat langer open gehouden worden. Er zijn enkele opties v.w.b. een operatie van de transpositie: een arteriële switch operatie, waarbij beide vaten op de juiste positie geplaatst worden. Of een rashkind procedure, waarbij een opening in het tussenschot van het hart wordt gemaakt of vergroot met behulp van een hartkatheterisatie.

Share Button