Wat is tromboflebitis?

Tromboflebitis is een vorm van aderontsteking. Deze ontsteking ontstaat als gevolg van een reactie van het lichaam op de aanwezigheid van een stolsel, ook wel trombus genoemd, in het bloedvat. De aandoening treft meestal oppervlakkig gelegen bloedvaten die zich meestal in de lies of in de benen bevinden, maar kan in principe in het hele lichaam ontstaan. Tromboflebitis is in de meeste gevallen relatief onschuldig, maar kan, wanneer het stolsel los raakt en in de bloedbaan terecht komt, ernstige gevolgen hebben.

Tromboflebitis: oorzaak

De ontsteking die optreedt bij tromboflebitis is het gevolg van trombose of stolselvorming. Wanneer het lichaam vervolgens probeert dit stolsel op te ruimen, komen er stoffen vrij die zorgen voor een ontstekingsreactie. De aandoening komt vaak voor bij mensen met spataderen, maar dit is zeker niet altijd het geval. Andere risicofactoren zijn onder andere bedlegerigheid, overgewicht, een zwangerschap of bevallig, een trauma of operatie, een injectie of een ontsteking elders in het lichaam. Ook het gebruik van de anticonceptiepil of hormoonpillen bij overgangsklachten kan het risico op tromboflebitis verhogen.

Tromboflebitis

Tromboflebitis: symptomen

Afhankelijk van de ligging van de ader die is aangedaan, zijn er verschillende symptomen van tromboflebitis te onderscheiden. In het geval van een ontstoken oppervlakkig gelegen ader zijn de symptomen vaak makkelijk aan de buiten kant te zien. De huid rondom de ontstoken ader is vaak gezwollen, rood, warm en zeer gevoelig voor aanraking. Ook voelt de ader niet zacht aan, maar voelt deze als een harde streng. Wanneer een diep gelegen ader is aangedaan, zijn de symptomen over het algemeen minder goed zichtbaar. Soms kan het gehele been opgezwollen zijn en pijnlijk aanvoelen.

Tromboflebitis: behandeling

In het geval van een oppervlakkig gelegen ader gaat tromboflebitis meestal na een aantal dagen of weken vanzelf weer over. Het is van belang zoveel mogelijk in beweging te blijven om de bloedcirculatie op gang te houden. Eventuele pijnklachten kunnen, indien nodig, bestreden worden met reguliere pijnstillers. Daarnaast kunnen ook steunkousen, het aanleggen van een drukverband en het hoger plaatsen van het getroffen lichaamsdeel helpen de klachten snel te verminderen. Bij ernstige klachten kan er in overleg met de huisarts besloten worden het stolsel onder plaatselijke verdoving te verwijderen. Als er een stolsel is ontstaan in een dieper gelegen bloedvat, wordt er vaak behandeld met antistollingsmiddelen of trombolytica. Trombolytica zijn medicijnen die in staat zijn aanwezige bloedstolsels op te lossen om zo de bloedvaten weer vrij te maken. Uiteraard is het belangrijk dat u eerst uw arts raadpleegt voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Share Button