Dit is een aangeboren bouwfout van het hart die bestaat uit een combinatie van twee afwijkingen. Ten eerste gaat een truncus arteriosus gepaard met een ventrikelseptumdefect (VSD). Dit is een grote opening tussen beide ventrikels (= de twee onderste hartkamers). Ten tweede is er slechts één bloedvat dat via slechts één hartklep het hart verlaat, in plaats van twee kleppen die elk zijn aangesloten op twee afzonderlijke slagaders. Al het bloed, zowel het zuurstofarme als het zuurstofrijke bloed, wordt hierdoor met elkaar gemengd als het via het ene klepsysteem in dat ene bloedvat stroomt. Bij truncus arteriosus ontspringen de longslagader, de aorta en de kransslagaders allen uit deze ene grote slagader, de truncus genoemd.

Oorzaak truncus arteriosus

Truncus arteriosus is een aangeboren hartafwijking die niet veel voorkomt, slechts bij 1 procent van alle aanboren hartafwijkingen. Bij de embryo hoort de zogenaamde ‘hoofdslagader’ uit te splitsen in twee grote slagaders, de aorta en de longslagader. Hier gaat het bij iemand met truncus arteriosus mis, want de hoofdslagader splits zich onvoldoende.

Symptomen truncus arteriosus

Baby’s die geboren worden met deze hartafwijking vertonen vaak symptomen tijdens de eerste levensweken, zoals een trage gewichtstoename, slecht drinken, een grauwe kleur, snelle hartslag en snelle ademhaling. De klachten van de truncus arteriosus nemen vaak snel toe.

Behandeling truncus arteriosus

In de eerste 6 maanden na de geboorte moet een operatieve correctie plaatsvinden. Bij deze operatie wordt een flexibele buis aangebracht die het bloed naar de longslagader transporteert. Deze buis is voorzien van een klepsysteem dat is gemaakt van kunststof of van dierlijk materiaal. Dit klepsysteem vervangt de pulmonaalklep die bij deze aandoening ontbreekt. De oorspronkelijke hartklep dient hierna als aortaklep. Ook na een operatie zal de cardioloog de patiënt onder langdurige medische controle houden.


Share Button