Een ventrikelseptumdefect (VSD) is een opening in het tussenschot tussen de twee onderste hartkamers van het hart. Deze hartkamers worden de ‘ventrikels’ genoemd. Zuurstofrijk en zuurstofarm bloed kunnen zich bij een ventrikelseptumdefect mengen. Het gevolg van een ventrikelseptumdefect is dat relatief veel bloed onder hoge druk naar de kan longen stromen. Hierdoor zal het hart overwerkt raken en kan een verhoogde bloeddruk ontstaan in de longslagaders. Des te groter de opening, des te meer het hart en de longen worden belast. Uiteindelijk kan hartfalen ontstaan vanwege het ventrikelseptumdefect.


Na verloop van tijd kan het gebeuren dat de bloedstroom van richting veranderd en door het gaatje van rechts naar links gaat stromen. Dit komt door een extreem hoge bloeddruk die zich gedurende de tijd heeft opgebouwd in de longen. Dit noemt men het ‘Eisenmenger complex’. In zo’n geval komt zuurstofarm bloed langs de aortaklep in de grote bloedsomloop van het lichaam terecht. De patiënt krijgt dan een blauwe kleur, cyanose genoemd.

Oorzaak ventrikelseptumdefect (VSD)

Een ventrikelseptumdefect is een aangeboren hartafwijking. Er is dus tijdens de ontwikkeling van de baby een fout onstaan in de bouw van het hart, waarbij een opening blijft bestaan in het tussenschot tussen het linker en het rechter ventrikel. Een VSD is de meest voorkomende aangeboren hartafwijking.

Symptomen ventrikelseptumdefect (VSD)


De ernst van deze hartafwijking kan variëren van matig tot zeer ernstig. Bij een matige vorm zal het defect vaak pas op latere leeftijd worden geconstateerd. De arts of patiënt kunnen op diverse manieren merken dat er sprake is van en mogelijk defect. Enkele voorbeelden zijn vermoeidheid, kortademigheid of vertraging van de groei van het kind. De arts kan een ventrikelseptumdefect bijvoorbeeld ontdekken vanwege hartruis Er is een verhoogde bloeddruk in de longslagader en wanneer zuurstofarm bloed in het lichaam komt kan de patiënt een blauwe kleur krijgen. Als gevolg van een ventrikelseptumdefect kan uiteindelijk hartfalen worden veroorzaakt. Als een VSD dicht bij een hartklep zit, kan deze hartklep gaan lekken.

Behandeling ventrikelseptumdefect (VSD)

Een klein ventrikelseptumdefect groeit vaak in het eerste of tweede levensjaar vanzelf dicht. Een behandeling is dan niet nodig. Een groot ventrikelseptumdefect wordt meestal operatief gesloten. Men wacht liefst tot een leeftijd van minimaal 3 tot 6 maanden. In de periode tot de operatie worden veelal medicijnen voorgeschreven die het kind helpen om normaal te groeien. De eerste 6 maanden na het sluiten van het gaatje in het tussenschot is er een verhoogd risico op endocarditis.

Share Button