Wat is albumine?

Albumine is het meest voorkomende eiwit in het bloedplasma. Dit eiwit wordt geproduceerd in de lever. Albumine heeft meerdere functies:

  • Albumine helpt bij de regulatie van de hoeveelheid vocht in de bloedvaten. Enerzijds voorkomt albumine dat er te veel vocht vanuit de bloedvaten naar omringende weefsels uitstroomt, anderzijds zorgt albumine er ook voor dat er niet te veel vocht de bloedbaan kan instromen. Kortom, albumine zorgt voor de juiste vochtbalans in de bloedvaten van het lichaam.
  • Albumine zorgt voor de transport van bepaalde hormonen, voedingsstoffen en vitaminen. Ook worden sommige geneesmiddelen met behulp van albumine in het lichaam getransporteerd.

Albumine

Normale waarde albumine

De normaalwaarde voor albumine bij volwassenen is 35-55 g/L.


Laag albumine: leverziekte, darmziekte of nierziekte

Een te laag albumine gehalte in het bloed duidt meestal op een leveraandoening, darmziekte of nierziekte. Andere oorzaken van een laag albumine kunnen nog zijn: shock, ondervoeding of ontstekingen. Een albumine tekort kan bijvoorbeeld oedeem veroorzaken.

Om na te gaan of er inderdaad sprake is van een leverziekte, moeten specifieke levertesten worden uitgevoerd. De lever produceert albumine. Een lever die niet goed functioneert, kan derhalve een te laag albumine verklaren.

Lage albumine kan ook worden veroorzaakt vanwege een darmziekte zoals spruw of de ziekte van Crohn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het albumine verlaagd is doordat de darmen dit eiwit niet goed opnemen. Ook komt het voor dat te veel albumine via de ontlasting wordt uitgescheiden ten gevolge van een darmziekte.

Als een nierziekte wordt vermoed, zal getest worden of er albumine in de urine zit. Als de nieren namelijk niet optimaal functioneren, kan het zo zijn dat het albumine niet goed wordt gefilterd waardoor het wordt uitgeplast. Bijvoorbeeld mensen met diabetes mellitus krijgen regelmatig een controle op albumine in de urine, aangezien deze groep mensen een verhoogd risico op nierziekten heeft.

Hoog albumine

Een te hoog albumine in het bloed duidt vrijwel uitsluitend op uitdroging. Een te hoog albumine in de urine duidt op een nierziekte.


Share Button