De blinde darm wordt in medische terminologie ook wel ‘het caecum’ genoemd. De blinde darm is onderdeel van de dikke darm en bevindt zich rechts onderin de buik van de mens. Dit gedeelte van de dikke darm heet ‘blinde darm’ omdat het een blind eindigende uitmonding van de dikke darm is. Het laatste deel van de dunne darm loopt via de ‘ileocaecale opening’ over in het eerste deel van de dikke darm dat wordt gevormd door de blinde darm. Via deze weg worden verteerd voedsel en vloeibare bijproducten van dit voedsel verder getransporteerd naar het opstijgende deel van de dikke darm.

De blindedarm wordt in de volksmond vaak door elkaar gehaald met de appendix. Bij blindedarmontsteking is vaak sprake van een ontsteking van de appendix en is de blindedarm vaak gewoon gezond. Veelal wordt daarom de appendix verwijderd bij iemand met een blindedarmontsteking, de blindedarm blijft verder intact.

Blindedarm caecum

Share Button