Het middelste deel van de dikke darm wordt ook wel ‘de colon’ genoemd. Dit gedeelte van de dikke darm bestaat uit vier delen:

  • Het opstijgende deel, de ‘colon ascendens
  • Het dwarse deel, de ‘colon transversum
  • Het dalende deel, de ‘colon descendens
  • Het sygmoïd dat het dalende deel met de endeldarm verbindt
  • De colon loopt vanaf de blinde darm tot aan de endeldarm (het rectum). Het opstijgende deel van de dikke darm (colon ascendens) loopt omhoog vanaf de blinde darm en leidt naar het dwarse deel (colon transversum). Dit dwarse deel van de dikke darm loopt door de buikholte van het uiteinde van het opstijgende deel tot aan het afdalende deel. Het afdalende deel (colon descendens) loopt vervolgens vanaf het uiteinde van het dwarse deel tot aan het sigmoïd. Het sigmoïd verbindt het uiteinde van het afdalende deel van de dikke darm met de endeldarm. De endeldarm wordt ook wel ‘het rectum’ genoemd.

    Share Button