De darmen lopen over van de dunne darm naar de dikke darm. In de dikke darm worden bijproducten van het voedsel opgenomen en verteert die door de dunne darm nog niet zijn verwerkt. Vaak zijn dit vloeibare voedselresten, voedingszouten en/of voeding die eerst nog moet worden verwerkt met behulp van darmbacteriën.

Een deel van het voedsel wordt niet opgenomen door de darmen. Dit gedeelte wordt opgeslagen in de dikke darm totdat het lichaam er water aan kan onttrekken. Vervolgens worden de overblijfselen via de endeldarm in de richting van de anus verplaatst om daar uitgescheiden te worden.

De dikke darm kan worden opgedeeld in verschillende onderdelen:

  • De blinde darm, ook wel ‘caecum’ genoemd
  • De appendix, een wormvormig aanhangsel aan de blinde darm
  • De colon, die weer is verdeeld in de colon ascendens, de colon transversum, de colon descendens en het sigmoïd. Het sigmoïd is een S-vormig deel dat overgaat in de endeldarm.
  • De endeldarm (rectum) is het laatste deel en verbindt de dikke darm met de anus

De dikke darm

Share Button