Wat is het duodenum?

Het duodenum is de medische term die wordt gebruikt voor de twaalfvingerige darm. Het duodenum is onderdeel van de dunne darm. De dunne darm bestaat uit drie delen: het eerste deel is het duodenum, het tweede deel is het ileum (kronkeldarm) en het derde deel wordt het jejunum (nuchtere darm) genoemd. Vanuit het jejunum loopt de dunne darm over in de dikke darm, het eerste deel van de dikke darm wordt gevormd door de blinde darm.
Duodenum twaalfvingerige darm
De twaalfvingerige darm is ongeveer 25 centimeter lang en ligt onder de maag. Via de pylorus stroomt de voedselbrij vanuit de maag in de twaalfvingerige darm. De twaalfvingerige darm dankt haar naam trouwens aan haar lengte, die gelijk is aan ongeveer twaalf duimbreedtes (inches).

De functie van het duodenum

Vanuit de maag komt de voedselbrij in het duodenum. Door de maagzuren is deze voedselbrij nog dusdanig zuur dat het de rest van het maag-darm systeem zou kunnen beschadigen. Het duodenum is verantwoordelijk voor het neutraliseren van de zuurgraad van deze voedselbrij.

Een tweede functie is de bijdrage die het duodenum levert aan de vertering van het voedsel. Het duodenum scheidt namelijk spijsverteringsenzymen af die noodzakelijk zijn voor de vertering van voedsel. Deze enzymen heten ‘invertase’ en ‘erepsine’. Ook de galblaas, de lever en de alvleesklier geven enzymen en gal af aan het duodenum om de spijsvertering te bewerkstelligen.

Share Button