Wat is ALAT?

ALAT is een enzym dat voornamelijk in de levercellen voorkomt. Dit enzym wordt ook wel ‘alanine-aminotransferase’ genoemd. Een bloedtest voor ALAT, vaak in combinatie met een test voor ASAT waarden, wordt gebruikt bij onderzoek naar de leverfunctie. Met behulp van deze bloedtest kan worden vastgesteld of er sprake is van leverbeschadiging. Als levercellen beschadigd zijn, kan ALAT namelijk weglekken vanuit de lever naar de bloedbaan. Daardoor ontstaat een verhoogd ALAT gehalte in het bloed. Zodoende kan een arts dit gehalte gebruiken om te bepalen of er sprake is van leverbeschadiging.

Normale waarde ALAT

De normaalwaarde ALAT is bij mannen lager dan 45 U/l en bij vrouwen lager dan 35 U/l. Als een verhoogde ALAT waarde minder dan tweemaal de normaalwaarde bedraagt, is dit meestal geen reden tot zorgen. Hogere ALAT waarden kunnen wijzen op een leveraandoening.


ALAT te hoog

Hoge ALAT waarden kunnen wijzen op een leverziekte, zoals een chronische leverontsteking of een acute leverontsteking. Bij een chronische leverontsteking is het ALAT gehalte in het bloed veelal licht verhoogd (tot maximaal 5 keer de normaalwaarde) terwijl het ALAT gehalte bij een acute leverontsteking nog veel hoger is (meer dan 15 keer de normaalwaarde). Naast een leverontsteking kan een te hoog ALAT ook samenhangen met andere afwijkingen in de lever.

ALAT-ASAT ratio

Bij het bepalen van de ALAT waarden wordt meestal ook de ASAT gemeten. De ALAT-ASAT ratio geeft namelijk zinvolle informatie over de mate van leverschade. Bij ernstige leverschade is de ALAT waarde lager dan ASAT. Bij geringe leverschade is de ALAT waarde hoger dan ASAT.


Share Button