Wat is ASAT?

ASAT is een enzym dat in diverse cellen in het lichaam te vinden is. De volledige naam van dit enzym is ‘aspartaat-aminotransferase’. Een ASAT bloedtest wordt ingezet om te beoordelen of iemand leverschade heeft. ASAT wordt veelal in combinatie met de ALAT waarden getest, aangezien ALAT een specifieke analyse van de leverfunctie kan opleveren en omdat de ASAT-ALAT ratio een betrouwbare indicatie geeft van de ernst van de leverschade.

Normale waarde ASAT

De normaalwaarde ASAT is bij gezonde volwassenen lager dan 25 – 40 U/l.


ASAT te hoog

Als de ASAT waarde sterk verhoogd is (boven 250 U/l), is er meestal sprake van een leverontsteking (hepatitis). Als de ASAT waarde slechts licht verhoogd is (onder de 75 U/l), is er mogelijk sprake van overmatig alcoholgebruik, vernauwing of belemmering van de galwegen, levercirrose of een tumor. Overigens hoeft niet altijd een aandoening aan de verhoogde ASAT ten grondslag te liggen. Bijvoorbeeld gebruik van bepaalde geneesmiddelen, drugsgebruik of té intense training van de spieren kunnen ook de ASAT verhogen.

ASAT-ALAT ratio

In de meeste gevallen wordt een ASAT-test gecombineerd met een ALAT-test. Juist de ASAT-ALAT ratio geeft namelijk betrouwbare informatie over de ernst van de leverschade. Er zijn twee mogelijkheden:

  1. ALAT is hoger dan ASAT: dit wijst op geringe leverschade.
  2. ALAT is lager dan ASAT: dit wijst op ernstige leverschade.

Overigens is de ASAT waarde ook hoger dan ALAT indien iemand schade aan de hartspier heeft. Echter wordt in principe een andere bloedtest gebruik om een beschadigde hartspier aan te tonen.

ASAT laag

Tijdens de zwangerschap kan de vrouw lage ASAT waarden hebben.


Share Button