Wat is een bloedgasanalyse?

Een bloedgasanalyse is een onderzoek waarmee de volgende bloedwaarden kunnen worden bepaald:

  • De hoeveelheid zuurstof in het bloed
  • De hoeveelheid koolzuur in het bloed
  • De zuurgraad van het bloed

Deze waarden kunnen de arts waardevolle informatie bieden over het functioneren van de longen omdat ze illustreren hoe effectief de longen zuurstof aan het bloed toevoegen en kooldioxide uit het bloed verwijderen. Een belangrijk praktisch feit om te weten is dat deze bloedwaarden altijd worden gemeten in zuurstofrijk bloed. Om die reden wordt dit bloed uit de slagader afgenomen, meestal de polsslagader of een slagader in de elleboog. De slagaders vervoeren namelijk zuurstofrijk bloed vanuit de longen naar de rest van het lichaam terwijl de ‘gewone’ aders enkel zuurstofarm bloed transporteren.

Bloedgassen: normaalwaarden

Bloedgasanalyse

De normaalwaarde voor elk van de eerder genoemde bloedgassen is sterk afhankelijk van de injectieplaats en het laboratorium. Om deze reden kan voor wat betreft de bloedgasanalyse op deze website helaas geen standaard normaalwaarde worden weergegeven.


Een lage pH en hoge pCO2: respiratoire acidose

Hierbij is sprake van een zogenoemde ‘respiratoire acidose’, oftewel te zuur bloed vanwege bijvoorbeeld een longontsteking of COPD. Er komt in dit geval onvoldoende zuurstof (O2) vanuit de longen in de slagaders. Daarnaast wordt kooldioxide (CO2) onvoldoende uit de aders verwijderd.

Een lage pH en laag HCO3-: metabole acidose

In dit geval is sprake van een zogenaamde ‘metabole acidose’. Deze afwijkende waarden kunnen bijvoorbeeld wijzen op een ernstige nierafwijking, suikerziekte of shock.

Een hoge pH en hoge HCO3-: metabole alkalose

Bij deze combinatie spreekt men van een ‘metabole alkalose’, waarbij de zuurgraad van het bloed te basisch (laag) is geworden. Dit kan wijzen op een nierafwijking of worden veroorzaakt door langdurig overgeven waardoor te veel zuur uit de maag verloren gaat.

Een lage pH en laag HCO3-: metabole acidose

Hierbij spreekt men van een ‘metabole acidose’. De lage pH en lage waarden voor bicarbonaat (HCO3-) kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een nierafwijking of suikerziekte.


Share Button