Wat is CRP (C-reactief proteïne)?

CRP is een eiwit dat in het bloed gemeten kan worden. Dit eiwit wordt geproduceerd in de lever en de hoeveelheid ervan kan snel en significant toenemen (meer dan factor 1000) na het ontstaan van een ontsteking. Voor het bepalen van de hoeveelheid CRP wordt een eenvoudige bloedtest gebruikt. Het doel van een CRP meting kan zijn:

 • Meten of er sprake is van een ontsteking
 • De effectiviteit van een behandeling monitoren
 • Inzicht verkrijgen in de ernst van een ontsteking of ontstekingsziekte (zoals reuma)
 • Na een operatie controleren of er een (bacteriële) infectie optreedt
 • Om het risico op hart-vaatziekten aan te tonen wordt hs-CRP (high sensitive CRP) gemeten
 • Aangezien de CRP waarde al snel na het ontstaan van een ontsteking zal stijgen, kan een arts met behulp van een CRP test ook snel vaststellen of er inderdaad sprake is van een ontsteking in het lichaam. Bovendien kan de CRP test goed gebruikt worden om het effect van een behandeling te monitoren, aangezien de CRP waarde bij herstel van de ontsteking ook al snel weer zal afnemen.

  CRP normaalwaarden

  Indien géén sprake is van een ontsteking, is de CRP normaalwaarde lager dan 10 mg/l.


  CRP waarde te hoog

  Is uw CRP bloedwaarde te hoog? Een verhoogd CRP in het bloed kan duiden op de aanwezigheid van een ontsteking. In de meeste gevallen zal de verhoogde CRP waarde uitkomen boven de 100 mg/l.

  CRP waarde laag

  Is uw CRP waarde verlaagd ten opzichte van de vorige CRP meting? Dit wijst op een afname van de ernst van de ontsteking. Een goed teken dus! Indien de CRP waarden beneden de 10 mg/l uitkomen, betekent dit dat de ontsteking niet meer aanwezig is.

  Share Button