Wat is ferritine?

Ferritine wordt gebruikt om ijzer op te slaan in de lever en het beenmerg. Ferritine bevindt zich naast lever en beenmerg ook altijd in een relatief kleine hoeveelheid in de bloedbaan. Ferritine wordt gemeten om de ijzervoorraad in te schatten. In de regel geldt dat 1 microgram per liter ferritine ongeveer 8 milligram ijzer vertegenwoordigd. Te weinig ijzer kan leiden tot bloedarmoede, te veel ijzer kan bijvoorbeeld wijzen op hemochromatose.

Ferritine: normaalwaarde

De normale waarde van ferritine in het bloed is bij gezonde vrouwen tussen de 20 en 100 microgram per liter en bij gezonde mannen tussen de 20 en 250 microgram per liter. Overigens kan de methodiek van het laboratorium van invloed zijn op de waarden, waardoor de normaalwaarden per laboratorium iets van elkaar kunnen verschillen.


Ferritine te laag

Een ferritine tekort wijst op een lage ijzervoorraad. IJzer is een noodzakelijke bouwstof voor de productie van hemoglobine (rode bloedcellen). Indien er te weinig ijzer in het lichaam beschikbaar is, zal het lichaam in eerste instantie de ferritine voorraad gebruiken. Zodra ook deze voorraad is verbruikt, produceert het lichaam onvoldoende rode bloedcellen. In dit geval spreekt men van ‘bloedarmoede’. De oorzaak van een ferritine tekort kan bijvoorbeeld zijn:

  • hevig bloedverlies bij menstruatie
  • malabsorptie door coeliakie
  • darmtumor
  • Ferritine te hoog

    Als de hoeveelheid ferritine te hoog is, kan een aandoening ontstaan die men hemochromatose (ijzerstapelingsziekte) noemt. Overigens hoeft een te hoge ferritine waarde niet direct te betekenen dat er sprake is van hemochromatose. Ferritine kan ook verhoogd zijn als gevolg van een ontsteking. Om deze reden wordt veelal een CRP test aangevraagd zodat kan worden uitgesloten of inderdaad een ontsteking de achterliggende oorzaak van het verhoogd ferritine gehalte is. Naast hemochromatose of een ontsteking kan een te hoge ferritine waarde ook wijzen op een leveraandoening, een auto-immuunziekte of het gevolg zijn van meerdere bloedtransfusies.


    Share Button