Wat is hypotensie?

Bloed voorziet het lichaam van zuurstof en voedingsstoffen. Het hart is de spier die zorgt voor de bloedsomloop. Iedere keer dat het hart samentrekt, wordt bloed in de vaten gepompt. Voor een goede bloedsomloop en afgifte van zuurstof en voedingsstoffen, is een bepaalde druk of tensie in de bloedvaten nodig. Dat wordt de bloeddruk genoemd. Bij hypotensie is deze bloeddruk te laag. De tensie is dan niet voldoende om het lichaam van voldoende zuurstof te voorzien. Ernstige hypotensie of een te lage bloeddruk kan levensbedreigend zijn omdat het lichaam zonder voldoende zuurstoftoevoer niet meer normaal kan functioneren.

Lage bloeddruk

Wanneer is de bloeddruk te laag?

De bloeddruk wordt weergegeven door twee getallen die staan voor de vloeistofdruk in de slagaders: de bovendruk en de onderdruk. De bloeddruk wordt gemeten in millimeters kwikdruk ofwel mmHg. Bovendruk is de bloeddruk op het moment dat het hart samentrekt en onderdruk is de bloeddruk op het moment dat het hart in rust is. Een gezonde bovendruk bedraagt ongeveer 120 mmHg en een gezonde onderdruk ongeveer 80 mmHg, ook wel weergegeven als 120/80 mmHg. Afhankelijk van de energiebehoefte van uw lichaam, kan bij lagere waarden sprake zijn van een te lage bloeddruk of hypotensie. In zijn algemeenheid wordt een bloeddruk beneden 90/60 mmHg aangemerkt als hypotensie.

Lage bloeddruk: oorzaak

Hypotensie kan verschillende oorzaken hebben. Als het hart minder krachtig pompt, daalt ook de bloeddruk. Ouderdom, een ontsteking of een hartaanval kunnen leiden tot een afnemende pompfunctie van het hart. Ook wanneer de hoeveelheid bloed vermindert, kan hypotensie optreden. Het bloedvolume kan onder andere afnemen door uitdroging, door een bloeding of door verlies van vocht en zouten. Een derde oorzaak voor hypotensie of lage bloeddruk is een verwijding van slagaders bijvoorbeeld door gebruik van bepaalde geneesmiddelen, als allergische reactie of ten gevolge van een bloedvergiftiging. Tot slot kan soms acute hypotensie optreden door het plotseling gaan staan na langdurig liggen.

Lage bloeddruk: symptomen

Hypotensie leidt niet altijd direct tot klachten. De meest bekende en duidelijke symptomen van een te lage bloeddruk zijn een bleek uiterlijk, vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid en/of flauwvallen. Ook pijn op de borst en kortademigheid komen voor. Bij ernstige hypotensie kan een shock optreden. De bloeddruk is dan zo laag dat de hersenen en andere organen niet meer voldoende zuurstof uit het bloed kunnen opnemen, waardoor het lichaam niet meer normaal functioneert.

Lage bloeddruk: behandeling

In de meeste gevallen is geen behandeling noodzakelijk en is met name van belang om te leren omgaan met de klachten die optreden door een te lage bloeddruk. Deze klachten zijn meestal makkelijk te bestrijden. Bijvoorbeeld liggen met de benen omhoog kan de bloedtoevoer naar de hersenen verbeteren, waardoor duizeligheid verdwijnt. Vaak is hypotensie of een te lage bloeddruk makkelijk te verhelpen door het toedienen van een zoutoplossing of plasmavervangers. Bij een shock is direct medische behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk. Een lage bloeddruk is geen op zichzelf staande aandoening, maar meestal een gevolg van een ziekte of andere aandoening. Daarom is een bezoek aan uw (huis)arts voor verder onderzoek naar de oorzaak van een lage bloeddruk verstandig.

Share Button