Bij een sterk verzwakt hart kan een harttransplantatie operatie wel eens de beste oplossing zijn, bijvoorbeeld wanneer geneesmiddelen onvoldoende resultaat bieden of wanneer de levensverwachting van de patiënt dusdanig klein is dat een harttransplantatie de beste overlevingskansen biedt. Bij een harttransplantatie wordt het verzwakte hart vervangen door een donor hart dat goed functioneert. Het complete hart inclusief de ventrikels, een deel van de boezems, de hartkleppen en de kransslagaders worden getransplanteerd bij de ontvanger van het hart. Bij een harttransplantatie is het belangrijk dat de tijd dat het hart uit het lichaam is, zo kort mogelijk wordt gehouden. Over het algemeen streeft men naar minder dan vier uur.

Voordat het zieke hart uit de borstkas wordt verwijderd, worden buisjes aangebracht die het bloed van het lichaam gedurende de harttransplantatie operatie naar een hart-longmachine transporteren. Deze hart-longmachine geeft zuurstof aan het bloed en pompt dit bloed vervolgens terug in een slagader. Op deze manier wordt tijdelijk de functie van het hart en de longen overgenomen. Ondertussen wordt het donor hart door een hartchirurg bevestigd op de plaats waar het zieke hart zich bevond. De hartslag wordt vervolgens met een elektrische schok hersteld en het ‘nieuwe’ hart neemt de bloedstroom over van de hart-longmachine.

Share Button